Fordele:      Kan ligge lokalt, ikke lange kloakrør strækninger på kryds og tværs
                   Mere miljø for pengene, renser bedre for færre penge
                   Financerings-muligheder
                   Billigere etablering af anlæg
                   Pileanlæg giver økonomisk afkast i form af brænde, fremfor miljø belastende "udkast"
                   Ingen udledning fra et pileanlæg, spildevandet omsættes/fordampes af træet
                   Øget interesse, større sammenhold for byen generalt 
                   Pilebed anlæg kan nemt udvides, hvis behovet stiger 
                   CO2 reducerende 
                   Kan bruges som læhegn for vind og fygesne, perfekt til mark skel

Ulemper:     Følsom overfor plantegifte og skrappe kemikalier, dog kan alm. husspildevand håndteres
                   Større mængder af klorholdigt vand f.eks fra svømmebassiner kan true et pilebed
                   Pilebed er 2 år om at vokse "sig til", inden de omsætter/fordamper spildevand maksimalt
                   Pensionister kan ikke "indefryse" tilslutningsafgiften og opsplitning af regn/spildevand   

Ricisi:         Konkurser hos brugere, pilelaug samt udlejer
                   Naturkatastrofer
                   Klimaforandringer 
                   Forurening af spildevand i form af plantegifte etc. 

Fordele i forsyningsregi :

Såfremt forsyningen måtte vælge pilerens til rensning af spildevand er der netop udviket en ny type for pilerens af SBR Innovation i Karrebækstorp som kan håndtere sort spildevand, altså den type for spildevand der er i de tryksatte systemer, dette åbner op for muligheder såsom at forsyningen kan omstille til grøn rensning uden at skulle trække nye transportrør, det kunne f.eks. bruges de steder hvor at flowet er for lille pga. fraflytning, altså de steder hvor forsyningen ellers måtte trække nye rør. I princippet kunne man i Vålse's tilfælde afskære røret ude ved hovedledningen i Orehoved og lade alt vandet rense i et stort eller flere mindre lokale pilerense anlæg, skulle anlæggene ikke kunne følge med eller pilene gå ud f.eks pga. plantegift, så kan man genåbne ventilen og lade spildevandet rense i et traditionelt renseanlæg, i vores tilfælde i Nykøbing imens de nye pil vokser sig til.

Grøn rensning vil også pynte på forsyningens afledningsrapport, da omsat spildevand vil tælle på tælleren for behandlet spildevand samtidigt med at der ikke er nogen udledning, dette vil trække ned på tallene i f.eks. slamrapporten og mindske udgifter til deponi af slammet.