Pileanlægets økonomi opdelt i 3 faser.

Fase 1 :
Indskud 1000 kr pr måned i 3 år, bedre alternativ end som den kommunale løsning med 37000 kr (2013 takster) på en gang. Opstart så hurtigt som muligt, så snart kommunens "OK" foreligger.

Pensionister kan søge om indefrysning i den kommunale løsning. (instruktion) + (skema/blanket).

  

Fase 2 :
Opsplitning af regn/overfladevand og spildevand, en udgift som kommer for både kommunal og pilerenseanlæg, denne udgift er den samme i begge løsninger og påhviler den enkelte husstand.

Vi har lavet et samarbejde med en revisor som vil være behjælpelig med at opsætte budgetter og indhentning af lånetilbud, han kan hyres for et mindre beløb. Han bliver inviteret med til en af de kommende infomøder, han står selvfølgelig tilrådighed for begge varianter pilerens og kommunal.

Pensionister kan søge om indefrysning i den kommunale løsning.(instruktion) + (skema/blanket).


Fase 3 :
Abonnement i pilelauget svarer (af ord) til vandafledningsafgiften i den kommunale løsning.
I pilelauget vil vi køre med et fast abonnement for behandling af husspildevand op til 200 m3 om året. I den kommunale løsning skal der der betales pr m3 i form af vandafledningsafgift.

----

Abonnementet indeholder :

Etablering af selve pileanlægget samt rørnet fra pileanlæg tilbage til ny bundfældningstank (indskudets andel er fratrukket, restbeløbet opkræves via abonnementet over 20 år, se nedenstående forklaring).
Ny bundfældningstank (krav fra kommunen, pilelauget optager lån til denne).
Leje af jordarealer til pileanlægget.
Drift og vedligehold af pileanlægget.
Administration af pilelauget
1 årlig tømning af bundfældningstank (2 m3).
Fremmed arbejdskraft såfremt frivillig arbejdskraft ikke slår til.
Afskrivning af anlæg incl moms

Opkrævning af abonnementet starter så sent som muligt, dog skal der gøres opmærksom på at piletræerene skal bruge 2 år til at vokse sig store nok til at kunne aftage spildevand for fuld skrue.
Det er ensbetydende med at der tilkommer udgifter til pilelauget 2 år før optimal drift, vi vil bestræbe os på at trække indbetalingen af abonnementet til så sent som muligt, vi vil selvfølgelig gøre alt for ikke at ramme før skæringsdato'en hvor kommunen begynder at opkræve vandafledningsafgift i deres løsning.

Pilelaugets abonnement prioteres at ligge i samme niveau som 60 m3 vandafledningsafgift i den kommunale løsning.

Pilelauget har mulighed for at søge tilskud.

 
Pileanlæggets totale overordnede økonomi fordelt på de enkelte husstande:

Etablering af pilebed og rørnet i byen                                42524,-
Ny bundfældningstank, godkendt CE mærket                   18000,-
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ialt etablering (excl opslitning, se fase 2)                           60524,-
- indskud, se fase 1                                                         -  36000,-
- ny bundfældningstank, pilelaug optager lån                 -  18000,-   (tilbagebetales via abonnementet over 20 år)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rest tilbage efter indskud                                                    6524,-
Tilskud fra diverse fonde                                                  -   ????
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
=  Pilelauget optager lån for denne del                                ???? / 20 = ????
==========================================================

Det som måtte være tilbage opkræves via abonnementet løbende over 20 år.

Altså : Når indskuddet er betalt er der kun det årlige abonnement der skal betales. 

Anlæggets levetid forventes til 60 år, dog skal der plantes nye pil efter 30 år.


Faktor 1 :
Pilelauget kan ansøge om tilskud i diverse fonde, disse tilskud skal fratrækkes i ovenstående eksempel, vi har lagt ord ind i en fond allerede, hvor de melder tilbage at vi kan indsende ansøgning.

Faktor 2 :
Ovenstående etableringspris er et mix imellem tryksat kloakering og gravitation (selvløb). I.flg. spildevandsplanen 2012-2020 er der for Vålse planlagt kloakering kun med gravitation som er en billigere løsning end som et mix som først beregnet.

Faktor 3 :
Ovenstående etableringspris var baseret på 103 husstande, men det faktiske antal husstande ligger omkring 150-170 alt efter ønske om tilslutning. Vor rådgiver oplyser jo flere hustande des billigere.

Med disse 3 efterfølgende faktorer som sætter etableringsprisen ned, kan vi altså forvente billigere etablering end som ovenstående eksempel.