Om andet end Vålse :

urenset_spildevand.jpg

Bæredygtig landbrug               : Kommunalt urenset spildevand forurener landbruget
                                                : Centralisering af spildevand koster samfundet dyrt
                                                : Fakta om spildevand i det åbne land
                                                : 100.000.000.000 kroner og 25 år er spildt
                                                : Kvælstof fjende eller ven
                                                  Artiklen handler om at fosfor er værre end kvælstof, fosfor omsættes i pilerens.
                                                : Den selvrensende landmand
                                                : Kloakering i det åbne land, hvad skal jeg vælge ???
                                                : Spildevand som gødning og energi til opvarmning af huse
                                                ; Stands udledning af urenset spildevand
                                                : John Schmidt still going strong med hans rørsiv rensning
                                                : Spildevands anlæg hælder kemikalier ud i vandmiljø 
                                                : Spildevandet er blevet popsmart   (lidt om østrogener) 
                                                : Det offentlige sviner     http://baeredygtigtlandbrug.dk/nyheder/2015/07/overloeb/
                                               
                                                 : Vandselskaberne sender lorten videre til landmanden
                                                  http://baeredygtigtlandbrug.dk/nyheder/2015/08/jens_lauritz_jorgensen/   

                                                 : Spildevandet fosser ud 18828 steder i Danmark.

                                                 : Få styr på spildevandet inden flere tilsluttes
                                                 http://baeredygtigtlandbrug.dk/nyheder/2015/11/faa-styr-paa-kloakkerne-inden-i-tvinger-flere-til-at-bruge-dem/

Samråd i Folketinget :               Samråd om de økonomiske problemer vedr. kloakeringen i det åbne land :

                                                  http://www.ft.dk/webtv/video/20111/miu/15.aspx?as=1                                           
                                                                                                   
                                                  

Nordfalster avis                       :  http://www.e-pages.dk/ftugeaviser/94/10
                                                      læs indlægget : dyr eksamen ingen garanti
                                               : Er en dyr prutski lig med godt miljø.
                                               : Fra retstat til let fyldte lommer

Frihedsposten, Lolland             : Kloakering er ren systemtænkning

www.idag.dk                             : Svovlbrinte nedsætter kloakkens holdbarhed med 70 % 

Teknologisk institut                   : Mere om svovlbrinte

Folketidende                          : Miljøbluf, læserbrev af Villum Christensen, LA 
                                               :  Lolland Grøn Rensning 
                                               : Lolland presser også på for at få en kloakpulje
                                               : Dyr kloak regning tvinger tusindvis af familier på gaden
                                               : Minister klar til kigge på kloak betaling, oktober 2012 skulle der være sket noget.
                                               : Spilde-vandvittige påbud.
                                               : Uenighed om pris forsinker kloakeringen i Horslunde
                                               : Manglende blåt flag pga. udledning  husk ingen udledning fra pilerens, ej hellere 
                                                 under store regnskyl.
                                                : Kæmpe regning på vej til husejere på Lolland
                                               
                                                : Retten i Nykøbing F. er den største ejendomsmægler (tvangsauktioner)
                                                 Guldborgsund kommune fortsætter med kloakering som om intet er galt og lader
                                                 resten hænge på regningen i de næste 75 år (tilbagebetalingstiden)
                                               : Tvangsauktion nr 1000 er nu rundet for i år


                                               : Politisk usikkerhed om kloak tvang 

                                               : Kommuner må ikke kræve seperering af regnvand
                                              : Husejer ender i fængsel pga. mangl. kloakering
                                              : Guldborgsund Forsyning på skrump fra milliard budget

                                                                                              
Relaterede læserbreve              :  kloakering_finansering.pdf - kloakering_finansering_side_2.pdf
                                                   : Niveau problem
                                               : Naturen er det bedste renseanlæg der findes, klarer også radioaktivitet
 
                                                : Det åbne lands fælles gravplads.


Andre kæmper også                   : Indsigelse_Guldborgsund_siv.pdf

 

Rittzau / børsen                          : Dyr kloakering tvinger beboer ud i tvangsauktioner

Tv2 Øst                                      : Indslag om hvert 10. må gå fra hus og hjem 
                                                 : nu smækker kloak fælden 
                                                 : Kloakkrav kan sende 600 på tvangsauktion i guldborgsund
                                                 : Minister kikker på finanseringsmuligheder
                                                 : Tøvejr ligger pres på et typisk traditionelt renseanlæg  
                                                 :Tv2 har besøgt idemanden bag Karrebækstorp,
                                                   indslag kommer 7,25 min inde
                                                 :Sortsø har besøg af Steen fra Karrebækstorp + Rene Christensen
                                                   indslag kommer 5 min inde
                                                 : 28 minutter debat med interview af Steen fra Karrebækstorp
                                                   interviewwt kommer 20,15 minutter inde
                                                 Lolland, Vordingborg og nu Faxe kommune sætter kloakken på pause
                                                Slam fra rensningsanlæg spredes ud på marker
                                                 Borgere dropper kommunal kloak
                                                 http://www.tveast.dk/nyheder/07-11-2016/1930/borgere-dropper-kommunalt-kloaknet?autoplay=1#player
                                                
                                                
                                                 : Her er beviset de tryksatte systemer duer ikke 
                                                 Nederst i artiklen er der et link til et tv indslag, vent et par minutter så kommer indslaget som nr. 2, bemærk venligst at de siger at ved regnskyl udledes spildevand, dette sker ikke ved pilerens.                                                  
                                                 : Kloakeringen bliver en dyr omgang 
                                                 : Borgermøde i Faxe om kloak (fristen er for kort)
                                                 : Dyr kloakering
                                                 : frygter-politianmeldelse
                                                 : Fængselsstraf forager grundet manglende kloakering
                                                 : Tusindvis af overløb forurener åer 
                                                 : Interview med Villum Christensen: http://www.tveast.dk/profilen/profilen-5
                                                 

 

Den korte avis                             : Århundredes skandale
                                                  :Velkommen til cirkus van(d)vid
 
                                                 ; Jordfaldshuller, kan dette opstå med tryksatte systemer på 11 bar ??

Naturstyrelsen                             : Spildevand i badevand, vil aldrig ske med pilerens

                                               
Biokube, minirenseanlæg             : Om minirenseanlæg
                                                      : Tryksatte systemer er sat 50 % højere holdbarhed end danvas beregningsnorm
                                                  
Sydsjællands tidende                   : Vordingborg udsætter deres spildevandsplan, kopier link fra denne
                                                        http://www.swiflet.com/stidende/avis/134/10/
                                                      : Spildevandet gav extra gevindst - 
                                                        http://www.sydtid.dk/spildevandet-gav-en-ekstra-gevinst

                                                      : Anderledes rensning på møn                                                      

Diverse                                          : Svovlbrinte problemer i de tryksatte systemer
                                                      : Beregning til spildevandsplan er ikke korrekt
                                                      : Hvem ringer kloakkerne for
                                                      : Situationen i Magleby snerper til 
                                                      : Kloakken i Magleby viser sit sande ansigt, kommunen beklager, mens bogere ryger på tvangsauktion
                                                      : Magleby sagen koster 375000 kr i aktindsigt
                                                      : Kloakudslip/overløb udsatte start for 2400 svømmere 
                                                      : Radioindslag P1 business - om kloakering
                                                      ; Mikroplast fiser lige igennem rensningsanlæg
                                                      : Overløb med kloakvand forurener vandløb og søer  
                                                      : Pil som dyrefoder
                                                      : Vandplaner kritiseres af rigsrevisionen
                                                      : Seperationskloakering udløser klage til statsforvaltningen
                                                         http://www.sn.dk/hilleroed/kloakregninger-udloeser-klage/artikel/424930   

                                                      : Kommune rydder hele sin topledelse
                                                        http://jyllands-posten.dk/indland/ECE7149389/Kommune-rydder-hele-sin-topledelse/

                                                       Blå blok vil have reglerne ændret for kloakering i det åbne land.
                                                       http://www.maskinbladet.dk/artikel/bla-blok-kraever-aendringer-i-krav-om-spildevandslosninger

                                                      : Dyssekilde, nordens største anlæg                                                           
                                                      : Mikroplast i fødevarer